‘Tiểu Venice’ trong lòng nước Đức

‘Tiểu Venice’ trong lòng nước Đức

Khu vực nào đặt ảnh vách trường đoản cú thời kỳ Băng Hà do danh thiếp thòng sông dải co đi. Vì danh thiếp sông dải biến chết hỉ để lại đơn màng lưới danh thiếp thòng chảy bé nằm tản mát và đương đơn mạng cù lao cát bồi lên cậy danh thiếp mỏ khoáng. Qua thời kì trường học, sự bồi tụ càng giàu tạo bởi thế danh thiếp miền đầm lầy cùng những khu rừng chật am hiểu, phi lao, sồi, chanh, lượng gỗ trăn.


Bình luận đã bị đóng.