Thế giới đảo lộn trong nhà úp ngược ở Vũng Tàu

Thế giới đảo lộn trong nhà úp ngược ở Vũng Tàu

Đây là ngôi nhà 3 chừng, gồm khu vực tham quan và dãy cà phê. Khu tham quan có 7 buồng chụp cùng chủ đề khác rau như buồng ngủ, buồng tắm, nhà bếp…


Bình luận đã bị đóng.