Sẽ phạt nặng công ty dùng hướng dẫn viên chui

Sẽ phạt nặng công ty dùng hướng dẫn viên chui

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết tình trạng cạc chỉ dẫn hòn chun (chẳng đặt gấp thẻ đã hành nghề) xảy ra ở cạc thức giấc vách phát triển du lịch như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh… nhất ra vụ du lịch. Khi đấy cây khách khứa cạc nác Trung Quốc, Nga tăng đột biến và khách khứa tự đơn mạng thị trường mà tiếng nói hãn hữu, dễ dẫn tới việc chỉ dẫn hòn hoạt động chun.

Một hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách Trung Quốc thăm chùa Linh Ứng. Ảnh: Hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung cung cấp.

Một chỉ dẫn hòn Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi dẫn đoàn khách khứa Trung Quốc thăm chiền Linh Ứng, Đà Nẵng. Ảnh: Hướng dẫn hòn du lịch tiếng Trung cung gấp.

Bộ trưởng đem ra giải pháp tại phiên chất vấn Quốc họp: Cấp thẻ và công khai danh sách chỉ dẫn hòn, phát nhẹ cạc công ty lữ khách khứa dùng chỉ dẫn hòn chun khi phát hiện; tăng cường dùng chỉ dẫn hòn tự địa phương; sẽ đem tiêu chuẩn chỉ dẫn hòn đặt Quốc họp chuẩn y.

Hiện nay trưởng nác có hơn 18.000 chỉ dẫn hòn cùng cây khách khứa hơn 10 triệu, trong suốt đấy có 10.000 chỉ dẫn hòn du lịch quốc tế. Nhưng giàu tiếng nói khách khứa tới chẳng có chỉ dẫn hòn, bởi thế còn có tình trạng “mất cân đối bay tiếng nói”, đặc biệt tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc.

Theo danh sách mực Tổng cục súc Du lịch, trưởng nác có hơn 2.200 chỉ dẫn hòn tiếng Trung, 125 chỉ dẫn hòn tiếng Hàn, trong suốt khi năm 2016, cây khách khứa quốc tế tới tự hai nhà nác nào tuần tự là cận 2,7 triệu và 1,5 triệu dò.

Hàng xê ri địa phương ra cá xử lý chỉ dẫn hòn hoạt động chun. Trong tháng 3, riêng Quảng Ninh xử phát 9 chỉ dẫn hòn chun 70 triệu cùng. Năm ngoảnh, Đà Nẵng xử phát ít ra 12 người nác ngoài vi phạm chỉ dẫn trái phép.


Bình luận đã bị đóng.