Phố đi bộ Bùi Viện thí điểm cấm xe cộ từ ngày 15/7

Phố đi bộ Bùi Viện thí điểm cấm xe cộ từ ngày 15/7

Theo Ủy ban dân chúng quận 1, việc thi tiến đánh thầm hóa cáp căn số viễn thông, đàng ống nác, buổi bần tiện trên hạ… trên bầy phố Bùi Viện chửa hoàn tất do vậy lâm thời trằm khai trương ra ngày 15/7, chửa biết chính thi hài ngày tổ chức lỡi ra mắt.

Từ ngày 15/7, bầy Phạm Ngũ Lão tổ chức thể nghiệm cấm dụng cụ xe đi ra Bùi Viện tự 17h đến 2h hôm sau, ra của 7 và chủ nhật hàng tuần, tạo nếp cho du khách khứa và người dân bay đơn Bùi Viện chẳng xe sắp đến.

Các chủ dụng cụ có thể gửi xe ở tiến đánh hòn 23/9 cận bầy phố đi cỗ. Người dân trong suốt bầy sẽ đặt chính quyền phạt danh thiếp logo dán trước xe đặt phân biệt, những xe có dán logo sẽ đặt dắt cỗ ra.

pho-di-bo-bui-vien-thi-diem-cam-xe-co-tu-ngay-15-7

Bùi Viện liền nhộn nhịp du khách khứa và xe mỗi một tối. Ảnh: Phong Vinh.

Phố đi cỗ Bùi Viện đặt kỳ vẳng là đơn sản phẩm du lịch sẽ cuốn giàu du khách khứa đến cùng TP HCM. Tổng kinh phí đầu tư cho bầy phố đi cỗ Bùi Viện (2 cổng chào, an ninh, vệ sinh, trụ phạt wifi…) chừng hơn 12,7 tỷ cùng một năm. Tại đây sẽ có sàn diễn lạc dân tộc và sàn diễn lạc quốc tế.

Du khách khứa khi đến bầy phố đi cỗ Bùi Viện sẽ đặt hưởng “four free” (4 miễn phí) gồm nhà vệ sinh; wifi; dịch vụ cung gấp thông báo, hỗ trợ du khách khứa miễn phí và “nụ cười miễn phí”.

Du khách khứa nác ngoài nói cho rằng Bùi Viện đô thị đi cỗ sẽ an toàn hơn cùng giàu người. Video: Thanh Tuyết.


Bình luận đã bị đóng.