Noo Phước Thịnh làm Đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản

Noo Phước Thịnh làm Đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lỡ đặt cơ quan hích ập du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO) bổ dụng công Đại bừa nhã ý du lịch và đại diện hình hình cho cạc chiến dịch hích ập du lịch Nhật Bản.

Trong 3 năm qua, hình hình Nhật Bản đặt nam ca sĩ đâm năm 1988 giới thiệu qua cạc MV âm nhạc. Với việc bổ dụng Đại bừa nào, Nhật Bản kỳ vẳng sẽ hích ập du lịch hơn nữa chuẩn y hình hình hạng ca sĩ Việt.

Nam ca sĩ được giao chứng nhận đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản.

Nam ca sĩ đặt giao chứng thực đại bừa nhã ý du lịch Nhật Bản.

Noo Phước Thịnh tỏ bày niềm hạnh phúc khi cáng đáng vai trò nào và cho biết năm nay sẽ dự ra cạc chiến dịch truyền bá du lịch Nhật Bản đặt tổ chức ứng đồng 3 vụ thu, đông, xuân và cộng tác truyền bá qua mệnh tầng lớp.

Năm 2014, Noo Phước Thịnh phát hành MV “Mãi mãi đằng rau” tắt đồng đơn cô gái Nhật Bản, truyền bá đô thị Osaka. Năm 2015, anh đấu thực hành MV giới thiệu đô thị cổ Kanazawa. Năm 2016, anh tảo MV “Như phút ban sơ” tại 4 thức giấc khác rau hạng Nhật Bản là Oita, Saga, Nagasaki và Fukuoka.

MV “Really love you” hạng Noo Phước Thịnh


Bình luận đã bị đóng.