Những thứ tại Nhật Bản khiến du khách bất ngờ

Những thứ tại Nhật Bản khiến du khách bất ngờ

Du khách khứa có thể chừng chộ từ bia bá, thức ăn chóng, pin, áo lót, bao cao su đến mồi vố… tại cạc máy nửa dãy từ động Nhật Bản. Ngày càng giàu nhà dãy dùng máy từ động ghi đề nghị cụm từ khách khứa. Theo đấy thật khách khứa sẽ lựa hình hình hoa ăn, giả tiền cho máy, dấn phiếu chờ và từ lựa nơi ngồi. Ảnh: CNN.


Bình luận đã bị đóng.