Những sai lầm của du khách khi vào khách sạn

Những sai lầm của du khách khi vào khách sạn

Để cửa bật

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, bạn thành thử biết đặt ai còn ở trước cửa buồng tui, thuật trưởng khi còn đợi phục vụ buồng. Tương từ, chẳng rời khỏi buồng khi dã man của chẳng ở thể của từ nhất. Lý do là khi trở lại, bạn có thể biết kiên cố ai đấy hở lục rà buồng tui hay chẳng.


Bình luận đã bị đóng.