Những người đàn ông thích cõng vợ ở Phần Lan

Những người đàn ông thích cõng vợ ở Phần Lan

Cuộc thi eukonkanto đương đại trước hết đặt tổ chức dành cho người dân Phần Lan ra năm 1991. Sau đấy 4 năm, ban tổ chức nhỉ đổi thay luật và bằng lòng người nước ngoài dự. Với quy mô càng ngày càng to, vòng loại mực tàu cá thi cũng đặt tổ chức ở giàu chỗ khác rau như Australia, Thụy Điển và Estonia.

Giải quán quân cõng vợ khu vực Bắc Mỹ ra đời ra năm 1999 vì chưng Sunday River, đơn trong suốt những tổ chức to chăm tổ chức sự kiện trên thế giới. Đồng thì, đây cũng là ban trọng tài ở Mỹ và Canada đặt lựa ra đại diện cho khu vực Bắc Mỹ dự ra áp giải quán quân eukonkanto thế giới. Ảnh: ABC123.


Bình luận đã bị đóng.