Nhiều thay đổi ở những điểm đến hấp dẫn trong nước

Nhiều thay đổi ở những điểm đến hấp dẫn trong nước

Trong quý giá I/2017, tổng cây khách khứa tới tham quan, du lịch Sapa đạt trên 1,1 triệu dò, tăng 108,8% so đồng đồng kỳ năm 2016.


Bình luận đã bị đóng.