Muồng hoàng yến nở rực khắp phố phường Hà Nội

Muồng hoàng yến nở rực khắp phố phường Hà Nội

Muồng hoàng yến hay đang gọi là muồng hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn, mai dãy… Đây là quốc hoa mực giang sơn Thái Lan. Ở “xứ sở chiền vàng”, muồng hoàng hậu đặt gọi là dok khuen; màu hoa vàng bảo tượng cho hoàng tộc Thái. Loại hoa nào cũng là bảo bày mực bang Keral (Ấn Độ), đặt gọi là kanikkonna.


Bình luận đã bị đóng.