Mải quay phim, du khách bị bò tót húc ngược lên trời

Mải quay phim, du khách bị bò tót húc ngược lên trời

Trong lỡi họp “Touradas à corda” (Đấu bò tót kì dãy thừng) tại cù lao Tereceira, Bồ Đào Nha, đơn du khách bị bò tót hất lầm nhao lên trời ơi đất hỡi khi còn quay phim, Mirror đem tin ngày 13/6.

Video: Poto Gabriel TV.

Trong khúc video ghi lại sự việc, đơn que niên còn nắm sử dụng bắt vải vóc xanh đặt khiêu khích con bò tót, khi đơn người đàn ông khác nắm iPad ghi lại. Tuy nhiên, vì quá tập hợp quay phim, ông không nhận ra con bò tráo hướng đột ngột.

Con bò tót húc bắn người nào lên trời ơi đất hỡi, sử dụng sừng đẻ liên tục ra ngực và đầu, hoi giàu vết thương. May mắn, đơn tiếp tục sĩ nắm công lạc hướng con bò và cứu sống nạn nhân.

Sau khi đặt sơ cứu tại chỗ, ông đặt đem đi cáo cấp cứu.

Touradas à corda là đơn trong suốt những lỡi họp nổi danh mực tàu Bồ Đào Nha, đặt tổ chức từ bỏ tháng 4 đến tháng 9 dãy năm. Một sợi dãy thừng sẽ đặt bắt lỏng ra cổ con bò tót, 8 người giữ đầu còn lại mực tàu sợi dãy trong suốt khi những người khác chừng cách khích động con bò.


Bình luận đã bị đóng.