Hủ tục ép goá phụ quan hệ với người lạ ở châu Phi

Hủ tục ép goá phụ quan hệ với người lạ ở châu Phi

“Widow cleansing” (tẩy uế cho goá thứ yếu) là lan truyền thống hả tồn tại dãy ngàn năm qua ở Malawi, đơn nhà nác đông nam lệ Phi. Theo đấy, người vợ sau khi lo khúc tang lễ cho chất thời việc trước hết cần công là chừng đơn người đàn ông xa lạ và quan hệ đồng gia tộc.

Người Malawi tin rằng việc nào sẽ giúp người vợ lánh bị hồn mực chất nguyện trù úm hay chừng tới phá quấy. Hủ thô lỗ nào ăn sâu ra văn đâm Malawi tới của goá thứ yếu trưởngm thấy cần nếu có “trách nhiệm” và “nghĩa vụ” thực hành nó, bất chấp nguy cơ lây lan truyền nhiễm HIV cạc bệnh lan truyền qua đường ái tình dục.

hu-tuc-ep-goa-phu-quan-he-voi-nguoi-la-o-chau-phi

Nghi thức “tẩy uế” là đỗi ám ảnh đồng goá thứ yếu Malawi. Ảnh: Force Change.

Xã họp Malawi hiện tại dù hả phát triển hơn trước mà hủ thô lỗ ép goá thứ yếu quan hệ đồng người lạ đã chẳng hề đổi thay. Nó thậm chí đang đặt “chuyên nghiệp đâm” vách loại ảnh dịch vụ cung gấp đàn ông cho goá thứ yếu ngủ đồng. Giá cho đơn lần quan hệ như cầm là 50 USD, trong suốt khi của lương bổng công nhân ở Malawi chỉ là 1 USD/ngày. Điều đấy hoi ra tổn thất nặng nề cho goá thứ yếu trưởng bay vật chất lầm ý thức.

Một người đàn ông trong suốt bọc dịch vụ thậm chí dấn đã quan hệ chẳng an toàn đồng dãy chục đàn bà thuật trưởng khi đặt xác định nhiễm HIV. Dù cầm, giàu người đã cgia tộcn lọc dùng dịch vụ do chẳng muốn hấp dẫn đàn ông khác đặt thực hành nghi tiết “tẩy uế”. Ngược lại, đàn ông Malawi đền chẳng hứng đồng goá thứ yếu và coi gia tộc như điềm xui xẻo.

hu-tuc-ep-goa-phu-quan-he-voi-nguoi-la-o-chau-phi-1

Hơn 50% đàn bà Malawi hôn phối khi có chửa đủ 18 giai đoạn. Ảnh: Diakonia.

Seodi White là nữ trạng sư, nhà hoạt chừngng vì nữ quyền ở Malawi. Bà hả đi khắp trưởng nác đặt kêu gọi chống lại hủ thô lỗ đáng sợ nào và thuyết thứ yếuc cạc gia đình chẳng cho con gái hôn phối trong suốt giai đoạn bởi vách niên. “Rất giàu goá thứ yếu hả khóc khi trò chuyện đồng tui rằng gia tộc chẳng muốn bị chất tui nguyện trù úm. Họ khóc khi công chuyện đấy, dù trong suốt bụng vô đồng khổ cực”. bà nói.

Trình chừng dân trí thấp, nếp quan hệ ái tình dục chẳng an toàn cũng như chơi dùng bao cao su càng khiến cạc bệnh ái tình dục trầm trọng hơn trong suốt những năm gần đây. 60% mạng người nhiễm HIV/AIDS ở Malawi là đàn bà và chính nghi tiết đáng sợ kia là duyên cớ khiến gia tộc tang vách nạn nhân mực căn bệnh đáng sợ nhất thế giới.


Bình luận đã bị đóng.