Góc khuất ít nhân viên an ninh sân bay dám ra mặt thừa nhận

Góc khuất ít nhân viên an ninh sân bay dám ra mặt thừa nhận

Nhân hòn TSA bắt nếu giữ bí ập bay tiến đánh việc của tàu gia tộc, bất cứ thông báo nào bị rò ri rỉ đều có thể hoi ra mai đe dọa an ninh nhà nước. Nhưng giàu người ập danh tự xưng là hòn chức TSA còn có khuynh hướng tiết lậu bí ập trong suốt nghề nghiệp trên diễn đàn Whisper.

Lời hích khuyết điểm hoi sốc nhất tới tự những hòn chức TSA dấn gia tộc liền cgia tộcn những nữ hành khách xinh đẹp đặt khám thân, hay ăn cắp bất cứ của gì bị bỏ quên.

Bình luận hòn đài hoa CNN, Angela Rye, tựng mở khóc khi bị hòn chức an ninh chạm ra miền mẫn cảm khi khám.

“Tôi công việc cho TSA, tớ chẳng trung biết nếu coi ra đâu trên mùng ảnh khi hành lý bay qua máy quét”, đơn người ập danh đặt lại bài xích đăng tải.

Nhân hòn an ninh trường bay cũng nếu tuân nghiêm nhặt đề nghị của tàu gấp trên: “Tôi bắt nếu cgia tộcn ra những hành khách Trung Đông và những người coi chi khủng bố đặt lập hồ sơ”.

Phải giữ thái độ chuyên nghiệp cùng nghĩa cùng việc hòn chức TSA ít khi biểu hiện xúc cảm cá nhân chủ nghĩa, nhất là khi không nếu ắt hành khách đều cư xử lịch thếp. Một nhân vật giấu tên khác chia sẻ: “Đôi khi tớ trở bay nhà và khóc sực nức khi nghĩ tới những giây lát hành khách thiếu trọng tớ. Điều đấy chửa tựng xảy ra khi tớ kệ binh phục, tớ chỉ muốn phục mùa giang sơn mà thôi”.

Có giàu điều hòn chức an ninh trường bay rất coi hành khách thấu triệt hiểu: “Tôi hích coi nét bình diện của tàu những người đơn của cho rằng tiến đánh việc của tàu chúng tớ thực bất nghĩa, khi tớ chỉ cho gia tộc những của đáng sợ chúng tớ chừng chộ trong suốt hành lý của tàu giàu người”.

Công việc vất vả, hành khách thô lỗ mà của lương bổng của tàu gia tộc chẳng hề hậu hĩnh hĩnh: “Tôi công việc cho TSA, tớ chừng đặt 36 USD/giờ”.

Những của rồ dại hành khách cầm đem trong suốt hành lý xách tay. Video: The Kim Komando Show.

Mâu thuẫn cũng liền xảy ra giữa danh thiếp hòn chức TSA, điều nào biểu hiện qua lãi bình: “Tôi thực sự cáu cùng nghiệp của tàu tớ, ai đấy đã công ơn cho gia tộc đơn trận”.

Nhiều hành khách có thể cảm chộ sức ép mỗi một khi nếu bước qua cửa an ninh, mà sực nức rà sẽ ngày đơn cáu, sau những diễn biến phức tạp của tàu khối mùa tiến tiến đánh khủng bố trong suốt thời kì gần đây. Vì sự an toàn của tàu chính bản thân, hành khách thành ra kết hợp cùng hòn chức an ninh trường bay và tuân những quy toan của tàu danh thiếp hãng hàng chẳng.


Bình luận đã bị đóng.