Dừng hoạt động 14 tàu du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long

Dừng hoạt động 14 tàu du lịch vỏ gỗ trên vịnh Hạ Long

Từ ngày 29/7, 14 tàu du lịch tạm cư vỏ gỗ sẽ chẳng đặt phép thuật rời cảng và bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, do chửa đáp ứng đầy đủ quy toan buồng chống cháy nổ và danh thiếp nguy cơ khác trên tàu du lịch.

Trước đấy, UBND đô thị Hạ Long đề nghị danh thiếp tàu tạm cư vỏ gỗ đấyng trường đoản cú năm 2006-2008 nếu thực hành tối đa 3/4 ăn tiêu chấy bắt trước ngày 25/7 và có công nhận thứ cơ quan đăng tải kiểm.

dung-hoat-dong-14-tau-du-lich-vo-go-tren-vinh-ha-long

Vịnh Hạ Long bây giờ có hơn 500 tàu du lịch còn hoạt động. Ảnh: Minh Cương.

Trong đấy, đề nghị ắt hệ thống bòn bị và đường dây điện ngập thứ tàu nếu đặt cầm cầm kì hệ thống đặt đặt gói kì ống chống cháy, lưới chống chuột; những nguyên liệu dễ cháy nếu đặt tháo dỡ gỡ; bổ sung hệ thống sửa cháy bán tự động kì bình phẩm khí CO2 trong suốt buồng máy, củng cố, cầm cầm hệ thống sửa cháy khu vực boong, buồng ngủ; bổ sung cường điệu đề buồng có động cơ điện độc lập đặt cứu đắm, cứu cháy tàu tại chỗ.

Tàu đặt phép thuật rời cảng khi có văn bản kì lòng hoạt động trở lại thứ UBND đô thị Hạ Long.

Trong năm 2017, chấy ít 3 mùa cháy tàu hẵng xảy ra trên vịnh Hạ Long, tuy chẳng có thiệt hại bay người mà thiệt hại to bay tài sản.

Vụ cháy tàu xảy ra năm 2016.

Danh sách 14 tàu bị ngưng hoạt động:

– Paradise Luxury QN-6688

– Paradise Luxury QN-6888

– Bhaya Legend QN-4995

– Bhaya Legend QN-4996

– Bhaya Legend QN-4994

– Bhaya QN-6259

– Hạ Long Sail 99 QN-5538

– Hạ Long Sail QN-5536

– Hạ Long Sail QN-6269

– Romatic Sail QN-5236

– HL Phonix Cruise QN-5825

– Hạ Long Ginger QN-0358

– Marguerite Junk QN-5816

– Valentine QN-5958


Bình luận đã bị đóng.