Điều điên rồ du khách làm ở vườn quốc gia Mỹ

Điều điên rồ du khách làm ở vườn quốc gia Mỹ

Theo Snopes, tại vườn nhà nác Yellowstone năm 1981, đơn người đàn ông đang thăm hầu Celestine, con chó cưng thứ anh lại ập đi và bổ xuống hầu nác rét 93 chừng C nào. Nam du khách cầm cứu con chó và bị bỏng chừng 3 rành cơ thể, đang hích cưng cũng chẳng thể sống sót.


Bình luận đã bị đóng.