Cuộc sống dưới đôi mắt của cư dân trên đảo mù màu

Cuộc sống dưới đôi mắt của cư dân trên đảo mù màu

Lần đầu nữ du khách đến cù lao Pingelap, cô chỉ chộ đơn con lối, chẳng có cửa hàng, nhà hàng phục mùa du khách. Những người dân trên cù lao sống lạ cách ngứt dừa và đánh bắt cá hẻnn bể. Cuộc sống theo biểu hiện ngữ De Wilde ở đây là “rất căn bản”.

Đường đến cù lao cũng chẳng dễ dàng gì. Vì là đơn cù lao bé trên Tngứt Bình Dương, De Wilde nếu bay đến Hawaii, sau đó đến quần cù lao Marshall và chung cuộc là Pohnpe. Tại đây, cô mượn đơn chiếc trực thăng 4 chỗ đặt đến Pingelap, chỗ cách Pohnpe 300 km.


Bình luận đã bị đóng.