Chuyện gì xảy ra khi cơ trưởng, cơ phó trên chuyến bay ghét nhau

Chuyện gì xảy ra khi cơ trưởng, cơ phó trên chuyến bay ghét nhau

Làm việc đồng đơn nhóm cùng người tôi cáu là điều bạc. Điều nào đang bạc hơn nếu như bạn nếu đánh việc đồng gia tộc trên đơn chuyến bay đàng trường, trong suốt vai trò cơ cả và cơ giao phó.

“Lái máy bay là đánh việc rất bao tay. Do cầm, danh thiếp hãng bay liền lánh đặt phi đánh ức chế trong suốt quá trình bay”, trang Telegraph cho biết.

chuyen-gi-xay-ra-khi-co-truong-co-pho-tren-chuyen-bay-ghet-rau

Khi danh thiếp phi đánh chẳng bằng lòng cùng rau, gia tộc có thể ghi ra danh sách những người chẳng muốn bay đồng. Điều nào giúp gia tộc chẳng nếu đánh việc đồng người kia dò mực hai. Ảnh: SuperAdrianme.

Do đấy, giàu hãng bay hở có đơn bí ẩn đặt bảo đảm an rành bay cho rành hệ thống. Theo đấy, phi đánh chẳng bao giờ bị “mắc kẹt” trong suốt buồng lái cùng đơn ai đấy mà gia tộc chẳng hích lợi. Và luật ngầm ngấm mực hàng chẳng nào chính là gia tộc hở đặt cơ cả, cơ giao phó ghi ra danh sách những người mà gia tộc cáu hay có mai thù lan truyền kiếp. Danh sách nào sau đấy đặt gia nhập ra hệ thống dữ liệu mực hãng. Dựa ra đấy, khi lên lịch cho danh thiếp chuyến bay, những người cáu rau sẽ chẳng bao giờ bị tập bay đồng rau.

Phi đánh, chuyên gia hàng chẳng Patrick Smith trong suốt vấn sách “Bí mật khoang lái” cho biết: “Mỗi tháng đơn dò, chúng tôi lại ghi ra ngày chẳng muốn bay, ngày có thể bay và những người mà chúng tôi muốn lánh. Những phi đánh cao cấp đặt ưu tiên trước hết, đang danh thiếp hậu bối sẽ nếu dấn những mực đang lại”.

Còn đấu hòn hàng chẳng Elliott Hester thời nói trên LA Times: “Tôi chừng chứng kiến việc cơ giao phó chẳng bằng lòng cùng cơ cả. Ngay khi chuyến bay chấm dứt, anh ấy hở lấy máy tính cá nhân chủ nghĩa ra và đăng tải gia nhập ra hệ thống nội bộ mực hãng. Anh ấy viết lách thằng cơ cả và ghi chú: chẳng nếu cạ”.

“Vì nướu ích lợi và sự an rành mực dã man người, việc hai phi đánh trên đồng chuyến bay thương quý báu, vui vẻ giao dịch cùng rau và tĩnh tâm là điều vô đồng quan yếu”, News kết luận.


Bình luận đã bị đóng.