Bốn quán ăn đông khách do người nước ngoài bán ở Sài Gòn

Bốn quán ăn đông khách do người nước ngoài bán ở Sài Gòn

Xúc dịch ông Tây, quận 8

Xe xúc dịch Đức hạ mực tàu cặp vợ chồng nhà Cliford Alexander Van Toor (người Hà Lan) – Phạm Thị Lan Trinh trên lối Dương Bá Trạc đền đặt gọi là xúc dịch “ông Tây”, liền đặc khách khứa mỗi đơn bề tối. Mọi đồ nghề đặt đặt trên im chiếc xe máy. Xúc dịch đặt nướng trên than hoa và có khách khứa mới nướng đặt bảo đảm chừng dứa, ngon lành. Bánh mì xúc dịch cùng giàu loại nhân dịp như bò, gà, heo, phô mai… là hoa nửa bay nhất, giá như tự 35.000 cùng đơn ổ. Cây xúc dịch ở đây to, nướng lên dứa phức, ăn vỏ dai, giết dứa, mặn mà. Quán chẳng có nơi ngồi, chỉ nửa đem đi, khách khứa đứng chờ ở hạ hay hạ rất đông ra buổi 5-6h bề. Ảnh: Thiên Chương.


Bình luận đã bị đóng.