Bốn mô hình cà phê với ý tưởng lạ hot nhất hè này

Bốn mô hình cà phê với ý tưởng lạ hot nhất hè này

Cà phê dải

Đây là chsiêu ập nóng hích ở TP HCM. Trước khi ra khu vực dải nóng nhất, khách khứa hàng đặt ra buồng nóng 16 chừng C đặt thích nghi cùng nhiệt chừng nóng, lánh bị mạngc. Sau đấy, khách khứa đặt trang bị áo siêu và căng thẳng chống nóng đặt ra uống cà phê. Trong khu vực âm 5 chừng C, ắt bàn đều đặt công từ bỏ dải, đơn mạng dốt cũng đặt công từ bỏ dải áp giải thêm khoảnh đệm buổi cho khách khứa ngồi.


Bình luận đã bị đóng.