10 phòng suite sang trọng nhất trên thế giới

10 phòng suite sang trọng nhất trên thế giới

Maharajah Pavilion, khách khứa sạn Raj Palace, Jaipur, Ấn Độ

Với những du khách khứa thương hích danh thiếp chi tiết trang hoàng mạ vàng, Maharajah Pavilion tại Raj Palace sẽ là buồng suite hợp. Đây là đơn căn 4 chừng đồng đường đi và cầu thang máy riêng, bảo đảm người mượn buồng sẽ chẳng bao giờ nếu gặp những bởi khách khứa khác. Với diện tích 1.486 m2 đồng 4 buồng ngủ riêng biệt, du khách khứa sẽ chẳng bị làm phiền. Maharajah Pavilion có thư viện riêng, buồng ăn trọng thể, bếp và sân thượng đồng chừng coi bao quát đô thị Jaipur.


Bình luận đã bị đóng.