10 điểm đến về nguồn từ bắc vào nam

10 điểm đến về nguồn từ bắc vào nam

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị

Tọa nhạc trên khu đồi Bến Tắt, lề đàng quốc lộ 15, thực dân địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cạch thị xã Đông Hà chừng 38 km, nghĩa trang Trường Sơn là chấm tới chẳng thể bỏ qua trên tuyến xứ Trung. Đây là đơn làm đệ trình đền ơn trả lời nghĩa có quy mô nhất và tâm tính nghệ thuật cao, biểu hiện bụng nhớ thương sâu sắc, niềm hàm ân và sự suy tôn vinh cạc anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ngô Huy Hòa.


Bình luận đã bị đóng.