Sân bay Mỹ phát hiện hành khách khỏa thân gần đường băng

Sân bay Mỹ phát hiện hành khách khỏa thân gần đường băng

Vụ việc xảy ra ngoài sảnh D mực phi trường quốc tế Mitchell khi đơn người đàn ông ra ngoài qua đơn cửa thoát nguy hiểm, trước khi cổi vứt ắt áo quần, WISN đem tin ngày 6/4.

Zac Johnson, đơn hành khách khứa còn chờ trên máy bay, đăng video bay người đàn ông trên. Video: Zac Johnson.

Phát ngôn hòn mực phi trường cho biết người đàn ông nào đặt xác định là đơn hành khách khứa có vé máy bay, anh ta đặt phép thuật qua cửa an ninh vì chẳng có dấu hiệu nguy hiểm.

Khi chuông báo động van, danh thiếp hòn chức an ninh lập tức có mặt tại chỗ hành khách khứa trên còn ngồi trong suốt tình trạng chẳng khoảnh vải vóc che cơ thể. Anh ta đặt đề nghị kệ áo quần bằngi trước khi hộ vệ ra chỗ khác. Hành khách khứa nào đặt đem đi rà tâm lý sau đó.

Một số phận người sử dụng số phận tầng lớp cảm chộ mùa việc nào hí hước, trong suốt khi đơn nhen có quan điểm quả ngược.

Bob Beahnke, đơn du khách khứa, nói rằng: “Đó là đơn cảnh huống kỳ bằng. Thật đặt khi dã man việc đặt xử lý, kệ dầu giàu người chộ tức cười trước mùa việc”.


Bình luận đã bị đóng.