Quảng Ninh công bố 53 điểm ăn uống, mua sắm du lịch đạt chuẩn

Quảng Ninh công bố 53 điểm ăn uống, mua sắm du lịch đạt chuẩn

Theo danh sách do Sở Du lịch ban bố, đô thị Hạ Long có 7 chấm mua sắm và 22 nhà dãy; đô thị Uông Bí có 4 nhà dãy; thị xã Quảng Yên có đơn nhà dãy; đô thị Móng Cái có 6 chấm mua sắm và 2 nhà dãy; đô thị Cẩm Phả có đơn chấm mua sắm và 2 nhà dãy; thị xã Đông Triều có 5 chấm mua sắm và 2 nhà dãy; huyện Vân Đồn có 2 nhà dãy.

Danh sách cạc nhà dãy, chấm mua sắm trên công khai thằng cơ sở, chủ doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email hệ trọng và quyết định xác nhận đạt tiêu chuẩn mực phục mùa khách khứa du lịch.

quang-ninh-cong-bo-53-diem-an-uong-mua-sam-du-lich-dat-chun

Một chấm kinh dinh phục mùa mua sắm cho khách khứa đạt chuẩn mực ở Quảng Ninh. Ảnh: BQN.

Sáng 3/4, tại hội nghị gặp gỡ đấu xúc doanh nghiệp, Bí thơ Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc hả cương trực dấn môi trường du lịch còn bị “lũng đoạn” do cạc hình thức kinh dinh chụp chiếm, lường đảo. Nổi mở nếu tường thuật tới tình trạng “tour 0 đồng”, cạc cửa dãy chỉ nửa cho người Trung Quốc… Ông khẳng định những trường hợp nào nếu đặt quét nhẵn trước ngày 1/5.

“Không trạng thái có chuyện lường đảo, moi tiền khách khứa du lịch, công chết hình hình du lịch Việt Nam, du lịch Quảng Ninh”, ông Đọc nói.

Một địa điểm chuyên bán hàng cho khách Trung Quốc bị dừng hoạt động. Ảnh: Minh Cương

Một địa chấm chăm nửa dãy cho khách khứa Trung Quốc bị dứt hoạt động. Ảnh: Minh Cương.

Cuối tháng 3, 15 chấm nửa dãy phục mùa du khách khứa đường bộ Trung Quốc ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị đề nghị tắt cửa, do chẳng bảo đảm tiêu chuẩn mực, chất lượng dịch mùa phục mùa khách khứa. Trong mạng nào có 8 chấm nửa dãy lỡ bị Sở Du lịch Quảng Ninh thu hồi văn bản xác nhận chấm mua sắm đạt tiêu chuẩn mực phục mùa khách khứa du lịch; cạc chấm còn lại có chửa đặt xác nhận.


Bình luận đã bị đóng.