Phố cổ Hà Nội vào top 5 nơi có đường sắt kỳ quặc nhất

Phố cổ Hà Nội vào top 5 nơi có đường sắt kỳ quặc nhất

Tuyến đường sắt dải bể ở Đức

Hindenburgdamm là tuyến đường sắt trường học 11 km, nối liền cù lao Sylt cùng Schleswig-Holstein, bang xa nhất bay bên bắc mực tàu Đức. Trước khi tuyến đường sắt ra đời, việc chuyển di tự lục địa đến cù lao Sylt phụ thuộc ra điều kiện thời tiết và thuỷ triều trên bể.

Khi đấy, hành khách chết chí ít 6 bây giờ đặt chuyển di tự lục địa đến cù lao Sylt kì cọ tàu bể. Vào vụ đông, dải trên bể Wadden ngăn cản tàu và thuyền, khiến rất ít du khách có thể đến cù lao Sylt. Do khu hắn dưỡng Westerland trên bờ bể mực tàu cù lao Sylt ngày đơn trở thành nổi danh, năm 1923, tuyến đường sắt dải bể hỉ đặt khởi công và hoàn tất 4 năm sau đấy. Ngày nay, hơn 100 chuyến tàu hỏa chuyển di mỗi đơn ngày, đơn bán mạng trong suốt mạng đấy tải xe hơi cho hành khách.


Bình luận đã bị đóng.