Máy bay vào vùng nhiễu động, tiếp viên gào thét vì bị văng lên nóc

Máy bay vào vùng nhiễu động, tiếp viên gào thét vì bị văng lên nóc

291 hành khách có bình diện trên chuyến bay đem số hiệu D7377291 hốt hoảng khi máy bay ra miền sách nhiễu cồn, đoàn đấu hòn hò la sau khi bị bắn lên chỏm cabin rồi lâm xuống, Mirror đưa tin ngày 7/5.

Video: Johnson Liaw/Star Online.

Video do đơn hành khách ghi lại sau khi máy bay ổn định chừng cao, theo đấy những đấu hòn nằm phía cạc xe ập đồng đồ ăn bề cỗn trên sàn.

Một đấu hòn hỏi: “Anh ấy tắt nghỉ rồi à?” khi chộ đồng nghiệp nằm giữa những khoảnh vụn, đơn người khác hét lên: “Đừng cử cồn”.

Đại diện Air Asia thông tin: “Máy bay hạ cánh an toàn tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur 2 ra 16h30 đồng ngày. 5 hành khách bị thương vẫn đặt cấp cứu kịp thời tại phi trường. Toàn cỗ cạc hành khách còn lại đặt hòn chức bình diện cáu hỗ trợ khi máy bay hạ cánh”.

Sự cầm xảy ra liền sau đơn tai nạn tương từ bỏ trên chuyến bay mực tàu Aeroloft từ bỏ Moscow (Nga) đi Bangkok (Thái Lan) ra 1/5.

Máy bay chết cân bằng khi ra miền sách nhiễu cồn trên chừng cao hơn 9.100 m khi giàu người còn ở đường đi hay chẳng bắt dãy an toàn. 25 hành khách bao gồm trẻ em bị thương nhẹ, có trường hợp gãy xương, giàu người bị bất tỉnh.

Video: RR.


Bình luận đã bị đóng.