Khách Tây tiêu bao tiền mỗi ngày khi đến Sài Gòn?

Khách Tây tiêu bao tiền mỗi ngày khi đến Sài Gòn?

  • Du lịch xoi Đài Loan cận 10 triệu cùng, miễn phí visa
    9,990,000 đ 10,590,000 đ
    01/06/2017 – 30/09/2017

    Du khách khứa sẽ khám phá Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung 5 ngày cùng giàu áp giải nghiệm mới mẻ, giá như 9,99 triệu cùng.


  • Bình luận đã bị đóng.