Khách hái đào chín, dâu tây đỏ tại vườn ở Sa Pa

Khách hái đào chín, dâu tây đỏ tại vườn ở Sa Pa

Khách ra áp giải nghiệm chẳng chết chi phí, mà chỉ nếu giả tiền mạng đào ngứt đặt, giá như 50.000 – 60.000 đồng/kg. Theo kinh nghiệm ngữ chủ khách sạn con nhộng Sa Pa, đào ngứt tại vườn im bụng bay chất lượng, đương đào nửa tại chợ cần có kinh nghiệm lựa nếu chẳng dễ mua nếu đào Trung Quốc.


Bình luận đã bị đóng.