Cuộc sống thầm lặng ở quốc gia không tồn tại

Cuộc sống thầm lặng ở quốc gia không tồn tại

Thế mà tốt chân đến Transnistria, những gì cô nhìn thấy lại là đơn bờ cõi cùng hệ thống tiền tệ và bưu chính riêng, có quyền kiểm soát biên thuỳ, có quốc hội, quốc ca, quốc kỳ, quốc huy và hết quân đội, hếtnh sát. Người dân tại đây thậm chí đang đem quốc tịch Transnistria.


Bình luận đã bị đóng.