7 bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới

7 bảo tàng kỳ lạ nhất thế giới

Bảo tầm tầm ái tình vỡ, Croatia

Bảo tầm tầm trưng bày cạc phẩy dụng mà cô Olinka Vištica, đơn nhà sinh sản phim, và anh Dražen Grubišic, đơn nghệ sĩ điêu tự khắc, hở dùng sau khi mai ái tình kéo dài 4 năm ngữ gia tộc chấm dứt. Nơi nào đặt chính thức bật cửa năm 2010 tại Zagreb, Croatia, đặt giúp dã man người có thể xóa tan đỗi đau hậu hĩnh chia tay.

Bảo tầm tầm có cạc bầy phẩy đặt phân loại và chú giải thì kì ngữ mai quan hệ tại thì chấm hoa bầy đặt dùng. Theo Giải thưởng Bảo tầm tầm lệ Âu năm 2011, chốn đây đặt cgia tộcn là bảo tồn “có ý tưởng sáng tạo nhất”.


Bình luận đã bị đóng.